Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir

Ömer Ali Bilgin Gülnar Halkından Destek İstedi

Dünya 22.03.2024 - 15:25, Güncelleme: 22.03.2024 - 15:25 4905+ kez okundu.
 

Ömer Ali Bilgin Gülnar Halkından Destek İstedi

Ömer Ali Bilgin Gülnar Halkından Destek İstedi

Yeniden Refah Partisi Gülnar Belediye Başkan Adayı Ömer Ali Bilgin eski otogarda miting düzenledi .Bilgin yaptığı konuşmada; Milli Görüş Liderimiz  Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Hocamızın: “Biz İnandığımız davaya koşarak gideriz, koşarak gidemezsek yürüyerek gideriz, yürüyerek gidemezsek sürünerek gideriz” sözünden almış olduğum ilhamla bu kutlu davanın çatısı altında olmaktan; 1994 Milli Görüş Belediyeciliği şiarıyla 2024 yılı Mahalli İdareler Seçim sürecine Mersin ili Gülnar ilçesi Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Aday Adayı olarak katkı sunmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bu süreçte partimizin öngördüğü hedefler ve belirlediği stratejiler doğrultusunda; Milli ve Manevi değerlerine bağlı Mersin’imizin her ilçesinde azim ve kararlılıkla çalışacak olan gönül erleri, hizmet neferleri dava arkadaşlarım gibi ben de 2024 yılı mahalli idareler seçimlerinde milli görüş belediyeciliğinin muzaffer olması için İnşa Allah canı gönülden çalışacağım. Bu hususta, seçim bölgemizde ihtiva edecek olduğumuz çalışmalarımızın amaç ve kapsamlarını, nitelik ve uygulanabilirliğini iş bu dosya ile naçizane ifade etmeye çalıştım. İlerleyen süreç ve safhada bu çalışmaların daha da ilerisine giderek, güzide ilçemiz Gülnar’ımızın Mersin’in en etkin idari birimi olmasını hedefliyorum. Bu hedef doğrultusunda Milli görüşün birinci temel prensibi olan inanmışlık ve adanmışlıkla partimizin ve şahsınızın öngörülerini yerel yönetim faaliyetlerine dönüştürerek, ekibimde yer alan gönül ve dava erleri ile ilçemize en iyi şekilde mahalli idare hizmet anlayışını getireceğime olan inancım Cenab-ı Allah’ın izniyle tamdır. Bilgin Projelerinden bahsetmek istiyorum *ilçemizin içme suyu ve tarımsal sulama suyu sorunlarının çözüme kavuşturulması *ilçemizin bütün mahallerinde kanalizasyon ve altyapı çalışmalarının yapılması *sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalar yapılması *ilçemizin imarının  geliştilerek kentsel değişim ve dönüşümün sağlanması *tarihi ve doğal turizm alanlarının  tanıtımının  sağlanması HAYVANCILIK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ İlçemizdeki hayvancılık faaliyetleri kapsamında; yetiştirici ihtiyaçları ve tüketici beklentilerini karşılayacak tarımsal ekonomik model oluşturulması, bu kapsamda İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalıştaylar düzenlenmesi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın  hayvanlarını kolayca pazarlayabilmesi için hayvan pazarlarının kurulması, kurulacak hayvan pazarlarının ulaşım, altyapı ve pazarlama koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. İLÇEMİZDE YER ALAN SEMT PAZARININ KULLANIM KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İlçemizde bulunan semt pazarı yeri kapalı hale getirilerek, patenti alınacak olan faaliyet konusu tarımsal ürünlerin öncelikli olarak bu Pazar yerinde satışının teşvik edilmesi, bu suretle  hem tarımsal üretimin arttırılması hem de tarımsal üretimi yapılan ürünlerin satış ve pazarlama koşullarının iyileştirilmesi ve pazarcılık yapan esnafımızın esnaflık faaliyetinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. İLÇEMİZDE FAALİYETE GEÇEN ÜZÜM KOOPERATİFİNİ DE İÇİNE ALARAK BELEDİYEMİZCE PATENTİ ALINACAK TÜM TARIM ÜRÜNLERİNİN TEK BİR KOOPERATİF ÇATISI ALTINDA TOPLANMASI Gülnar ilçemizde faaliyet gösteren üzüm kooperatifinin halihazırda desteklenmesi ve belediyemizce patentinin alınması amaçlanan tarım ürünlerini de kapsar şekilde tek ve etkin bir şekilde faaliyet gösterecek “Gülnar Patentli Tarım Ürünleri” kooperatifinin kurulması ve bu suretle üretim maliyetlerinin düşürülerek pazar ağının genişletilmesi ve ilçemiz özelinde tarımsal kalkınmanın sağlanması amaçlanmaktadır. TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MERSİN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE TARIM ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE DOĞRUDANALIMI HUSUSUNDA İMZALANACAK PROTOKOL KAPSAMINDA ANLAŞMA SAĞLANMASI İlçemizde tarımsal faaliyeti yapılan ürünlerin Tarım Kredi Kooperatifi Mersin Bölge Müdürlüğü teşebbüslerince doğrudan alımının sağlanması ile ilçemizde tarımsal faaliyete konu olan ürünlerin pazar ağının geliştirilip genişletilmesi hedeflenmektedir. TARIMSAL FAALİYET KONUSU ÜRÜNLERİN MARKA VE PATENT TESCİLLERİNİN YAPILMASI SAĞLANARAK TARIMSAL ETKİNLİĞİN ARTTIRLMASI İlçemizdeki tarımsal faaliyetler kapsamında, atıl alanların tarıma kazandırılmasının ardından faaliyet konusu tarımsal ürünlerin üretim kapasitesinin arttırılarak; Gülnar’ımızın başlıca meşhur ürünleri üzüm, elma, badem, nohut, sumak ve pekmez gibi gibi ürünlerin; “Gülnar Üzümü”-Gülnar Elması-Gülnar Bademi-Gülnar Nohutu- Gülnar Sumakı-Gülnar Pekmezi” şeklinde patent tescillerinin alınması ve bu ürünlerin paketlenmesine ilişkin gerekli entegre tesislerin kurulup, tarımsal etkinliğin arttırılması amaçlanmaktadır. MODERN YÖNTEMLERLE ZİRAAİ İLAÇLAMAYA GEÇİLMESİ Gülnar Belediyesi tarafından temin edilecek ilaçlama dronu ile ilçemizde üretim yapan çiftçi kardeşlerimize yönelik ücretsiz ilaçlama hizmeti verilecektir. Drone ile yapılacak olan ilaçlamalarda su kaynaklarının verimli kullanılması, zirai ilaç tüketiminin azaltılması ve verimli ilaçlama ile daha verimli ve kaliteli ürün elde etmek amaçlanmaktadır. Ayrıca drone ile sinek ve haşerelerle mücadele konusunda çalışmalar yapılacaktır. İLÇEMİZDEKİ ATIL ARAZİLERİN TARIMA KAZANDIRILMASI İlçemizde kullanılmaz durumda bulunan imar ve ihya edilmemiş arazilerin, maliye hazinesi, milli emlak gibi ilgili kurumlarla yürütülecek ortak çalışma kapsamında tarıma açılması ve bu alanlarda belediye nezdinde tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi ile gelir elde edilmesi, elde edilen gelirlerin de ilçemizde öğrenim gören öğrencilere ihtiyaçları nispetinde burs olarak dağıtılması amaçlanmaktadır. “GÜLNAR ÇEVRE YOLU” GÜZERGÂHININ İMARA AÇILMASI İlçemiz merkezini Silifke, Mut, Ermenek ve Aydıncık ilçelerine bağlayacak olan 6 Km uzunluğunda projesi bölünmüş yol standardındaki “GÜLNAR ÇEVRE YOLU”  projesinin karayolları sorumluluk sınırları ve karayolları yol ağına dahil edilip, yatırım programına aldırılarak tercihen ihaleye hazır hale getirilmesi   amacıyla Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. GÜLNAR BELEDİYESİNE BAĞI FAALİYET GÖSTEREN TEŞEBBÜSLERİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI Belediyemize ait kum ocağı, parke fabrikası, büs fabrikası, ve ağaç işleme atölyesi gibi teşebbüslerin aktif hale getirilerek belediyeye katkısının ve bu teşebbüslere bağlı istihdamın arttırılması amaçlanmaktadır. İLÇE MERKEZİNDEN AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNE ULAŞIMIN GÜÇLENDİRİLMESİ İlçemize bağlı Büyükeceli Mahallesinde bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilçe merkezimiz arasındaki yolun, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ve belediyemizin ortak çalışması ile güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ ÇALIŞANLARI İÇİN KONAKLAMA/SOYAL TESİSLERİNİN İNŞAASI İlçemiz sınırlarında kurulması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışan işçilerin konaklamasını ve çalışma alanlarına ulaşımın kolaylaşması amacıyla belediyemizce içerisinde sosyal tesislerin de bulunduğu konaklama alanlarının ilçemiz sınırlarında inşa edilmesi amaçlanmaktadır. MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İlçemizdeki tarımsal faaliyeti yapılan ürünlerin hasat döneminde mevsimlik olarak ilçemize çalışmaya gelen işçilerin konaklayabileceği, ayrı tuvalet, ayrı banyo ve sosyal alanların bulunacağı “İŞÇİ KONAKLAMA MERKEZLERİ” nin inşa edilmesi amaçlanmaktadır. GÜLNARIMIZDA YER ALAN ÜNİVERSİTEMİZDE YENİ BÖLÜMLERİN AÇILMASI İÇİN İLGİLİ KİŞİ VE KURUMLARLA TEMASLARIN SAĞLANMASI İlçemizde yer alan üniversitemize özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali faaliyetleri kapsamında orada çalışabilecek kalifiye çalışan istihdamını öngören yeni bölümlerin açılması için çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. İLÇEMİZDE ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN UYGUN STANDARTLARDA KONAKLAMA MERKEZLERİNİN KURULMASI İlçemizde öğrenim gören öğrencilerin yurt ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla, ev standartlarına ortak sosyalleşme ve kullanım alanlarının bulunduğu fakat özel kullanım alanlarının yoğunluk verildiği “GÜLNAR BELEDİYESİ ÖĞRENCİ KONAKLAMA MERKEZİ” nin inşa edilmesi amaçlanmaktadır. ROBOTİK KODLAMA KURS MERKEZLERİNİN AÇILMASI İlçemiz Merkez ve Köylerdeki gençlerin ülkemiz endüstriyel faaliyetlerine katkı sağlayan gelişimlerde etkin rol alabilmesinin başlangıcı olabilmek adına; robotik programlama dilleri kullanarak basit kodların yazılmasını içeren kurs merkezlerinin açılması ve bu kurs merkezlerine katılım sağlayan gençlerimizin ulaşım ve diğer giderlerinin belediyemizce sağlanması amaçlanmaktadır. İLÇEMİZİN İÇME SUYU VE TARIMSAL SULAMA SUYU SORUNLARININ ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi ile temaslarda bulunularak ilçemize bağlı köylerdeki içme suyu problemlerinin çözülmesi adına çalışmalar yapılması  ve tarımsal sulama faaliyetleri için Yassıbağ Göletinin tarıma kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında tarımsal sulamaya uygun litre ve metreküp suya ulaşıldığında elde edilen tarımsal sulama suyunun ortak bir çalışma ile kurulacak sulama boru hatlarına taşınması ve tarım sahalarına iletilmesi amaçlanmaktadır. İLÇEMİZİN BÜTÜN MAHALLERİNDE KANALİZASYON VE ALTYAPI ÇALIŞMALARININ YAPILMASI İlçemizin Kanalizasyon altyapısının belli bir plan ve proje dahilinde ilgili kişi kurumlarla yapılacak protokol dahilinde geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Pazar yerinde yer alan derenin ıslahının tamamlanması amaçlanmaktadır. SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMALAR YAPILMASI Gülnar’ımızın her mahallesine taziye yerlerinin kurulması, Kullanılmayan atıl durumdaki kö/mahalle okullarının Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak protokol çerçevesinde köy konağı/aşevine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Başarılı olan öğrenciler ödüllendirilmesi, İlçemizde görev yapan öğretmenlere yönelik çalışmalar yapılarak öğretmenlerimizin ilçemizde uzun süre kalması teşvik edilecek olup, okullarda yer alan kütüphanelerin zenginleştirilmesi, kütüphanesi olmayan okullara kütüphane açılması amaçlanmaktadır. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara “GIDA KART” uygulaması ile destek sağlanması amaçlanmaktadır. İLÇEMİZİN İMARININ GELİŞTİLEREK KENTSEL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN SAĞLANMASI İlçemizde halkımızın rahatça oturup dinlenebileceği aile çay bahçesi, Fıskıyeli şehir  Meydanı vb. çalışmalar hedeflenmektedir. Gülnar’ımız yakışır pasaj şeklinde kapalı Pazar yeri yapılması amaçlanmaktadır. Saray Mahallesi – Akdeniz mahallesi arasında yer alan dere üzerinden yürüyüş yolu yapılması amaçlanmaktadır. TARİHİ VE DOĞAL TURİZM ALANLARININ  TANITIMININ  SAĞLANMASI İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Meydancık Kalesi, Güldürgü Kanyonu, Gezende Kanyonu, Katran Ormanları vb. tarihi ve doğal alanları tanıtımı, çevre düzenlemesi yapılarak yaz ve kış turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 31 Mart 2024 tarihinde Yeniden Refah Partisine destek vermeye davet ediyor.Hayırlı Ramazanlar diliyorum.
Ömer Ali Bilgin Gülnar Halkından Destek İstedi

Yeniden Refah Partisi Gülnar Belediye Başkan Adayı Ömer Ali Bilgin eski otogarda miting düzenledi .Bilgin yaptığı konuşmada; Milli Görüş Liderimiz  Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Hocamızın: “Biz İnandığımız davaya koşarak gideriz, koşarak gidemezsek yürüyerek gideriz, yürüyerek gidemezsek sürünerek gideriz” sözünden almış olduğum ilhamla bu kutlu davanın çatısı altında olmaktan; 1994 Milli Görüş Belediyeciliği şiarıyla 2024 yılı Mahalli İdareler Seçim sürecine Mersin ili Gülnar ilçesi Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Aday Adayı olarak katkı sunmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum.

Bu süreçte partimizin öngördüğü hedefler ve belirlediği stratejiler doğrultusunda; Milli ve Manevi değerlerine bağlı Mersin’imizin her ilçesinde azim ve kararlılıkla çalışacak olan gönül erleri, hizmet neferleri dava arkadaşlarım gibi ben de 2024 yılı mahalli idareler seçimlerinde milli görüş belediyeciliğinin muzaffer olması için İnşa Allah canı gönülden çalışacağım.

Bu hususta, seçim bölgemizde ihtiva edecek olduğumuz çalışmalarımızın amaç ve kapsamlarını, nitelik ve uygulanabilirliğini iş bu dosya ile naçizane ifade etmeye çalıştım. İlerleyen süreç ve safhada bu çalışmaların daha da ilerisine giderek, güzide ilçemiz Gülnar’ımızın Mersin’in en etkin idari birimi olmasını hedefliyorum. Bu hedef doğrultusunda Milli görüşün birinci temel prensibi olan inanmışlık ve adanmışlıkla partimizin ve şahsınızın öngörülerini yerel yönetim faaliyetlerine dönüştürerek, ekibimde yer alan gönül ve dava erleri ile ilçemize en iyi şekilde mahalli idare hizmet anlayışını getireceğime olan inancım Cenab-ı Allah’ın izniyle tamdır.


Bilgin Projelerinden bahsetmek istiyorum

*ilçemizin içme suyu ve tarımsal sulama suyu sorunlarının çözüme kavuşturulması

*ilçemizin bütün mahallerinde kanalizasyon ve altyapı çalışmalarının yapılması

*sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalar yapılması

*ilçemizin imarının  geliştilerek kentsel değişim ve dönüşümün sağlanması

*tarihi ve doğal turizm alanlarının  tanıtımının  sağlanması

HAYVANCILIK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

İlçemizdeki hayvancılık faaliyetleri kapsamında; yetiştirici ihtiyaçları ve tüketici beklentilerini karşılayacak tarımsal ekonomik model oluşturulması, bu kapsamda İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalıştaylar düzenlenmesi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın  hayvanlarını kolayca pazarlayabilmesi için hayvan pazarlarının kurulması, kurulacak hayvan pazarlarının ulaşım, altyapı ve pazarlama koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

İLÇEMİZDE YER ALAN SEMT PAZARININ KULLANIM KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

İlçemizde bulunan semt pazarı yeri kapalı hale getirilerek, patenti alınacak olan faaliyet konusu tarımsal ürünlerin öncelikli olarak bu Pazar yerinde satışının teşvik edilmesi, bu suretle  hem tarımsal üretimin arttırılması hem de tarımsal üretimi yapılan ürünlerin satış ve pazarlama koşullarının iyileştirilmesi ve pazarcılık yapan esnafımızın esnaflık faaliyetinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

İLÇEMİZDE FAALİYETE GEÇEN ÜZÜM KOOPERATİFİNİ DE İÇİNE ALARAK BELEDİYEMİZCE PATENTİ ALINACAK TÜM TARIM ÜRÜNLERİNİN TEK BİR KOOPERATİF ÇATISI ALTINDA TOPLANMASI

Gülnar ilçemizde faaliyet gösteren üzüm kooperatifinin halihazırda desteklenmesi ve belediyemizce patentinin alınması amaçlanan tarım ürünlerini de kapsar şekilde tek ve etkin bir şekilde faaliyet gösterecek “Gülnar Patentli Tarım Ürünleri” kooperatifinin kurulması ve bu suretle üretim maliyetlerinin düşürülerek pazar ağının genişletilmesi ve ilçemiz özelinde tarımsal kalkınmanın sağlanması amaçlanmaktadır.

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MERSİN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE TARIM ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE DOĞRUDANALIMI HUSUSUNDA İMZALANACAK PROTOKOL KAPSAMINDA ANLAŞMA SAĞLANMASI

İlçemizde tarımsal faaliyeti yapılan ürünlerin Tarım Kredi Kooperatifi Mersin Bölge Müdürlüğü teşebbüslerince doğrudan alımının sağlanması ile ilçemizde tarımsal faaliyete konu olan ürünlerin pazar ağının geliştirilip genişletilmesi hedeflenmektedir.

TARIMSAL FAALİYET KONUSU ÜRÜNLERİN MARKA VE PATENT TESCİLLERİNİN YAPILMASI SAĞLANARAK TARIMSAL ETKİNLİĞİN ARTTIRLMASI

İlçemizdeki tarımsal faaliyetler kapsamında, atıl alanların tarıma kazandırılmasının ardından faaliyet konusu tarımsal ürünlerin üretim kapasitesinin arttırılarak; Gülnar’ımızın başlıca meşhur ürünleri üzüm, elma, badem, nohut, sumak ve pekmez gibi gibi ürünlerin; “Gülnar Üzümü”-Gülnar Elması-Gülnar Bademi-Gülnar Nohutu- Gülnar Sumakı-Gülnar Pekmezi” şeklinde patent tescillerinin alınması ve bu ürünlerin paketlenmesine ilişkin gerekli entegre tesislerin kurulup, tarımsal etkinliğin arttırılması amaçlanmaktadır.

MODERN YÖNTEMLERLE ZİRAAİ İLAÇLAMAYA GEÇİLMESİ

Gülnar Belediyesi tarafından temin edilecek ilaçlama dronu ile ilçemizde üretim yapan çiftçi kardeşlerimize yönelik ücretsiz ilaçlama hizmeti verilecektir. Drone ile yapılacak olan ilaçlamalarda su kaynaklarının verimli kullanılması, zirai ilaç tüketiminin azaltılması ve verimli ilaçlama ile daha verimli ve kaliteli ürün elde etmek amaçlanmaktadır. Ayrıca drone ile sinek ve haşerelerle mücadele konusunda çalışmalar yapılacaktır.

İLÇEMİZDEKİ ATIL ARAZİLERİN TARIMA KAZANDIRILMASI

İlçemizde kullanılmaz durumda bulunan imar ve ihya edilmemiş arazilerin, maliye hazinesi, milli emlak gibi ilgili kurumlarla yürütülecek ortak çalışma kapsamında tarıma açılması ve bu alanlarda belediye nezdinde tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi ile gelir elde edilmesi, elde edilen gelirlerin de ilçemizde öğrenim gören öğrencilere ihtiyaçları nispetinde burs olarak dağıtılması amaçlanmaktadır.

“GÜLNAR ÇEVRE YOLU” GÜZERGÂHININ İMARA AÇILMASI

İlçemiz merkezini Silifke, Mut, Ermenek ve Aydıncık ilçelerine bağlayacak olan 6 Km uzunluğunda projesi bölünmüş yol standardındaki “GÜLNAR ÇEVRE YOLU”  projesinin karayolları sorumluluk sınırları ve karayolları yol ağına dahil edilip, yatırım programına aldırılarak tercihen ihaleye hazır hale getirilmesi   amacıyla Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

GÜLNAR BELEDİYESİNE BAĞI FAALİYET GÖSTEREN TEŞEBBÜSLERİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI

Belediyemize ait kum ocağı, parke fabrikası, büs fabrikası, ve ağaç işleme atölyesi gibi teşebbüslerin aktif hale getirilerek belediyeye katkısının ve bu teşebbüslere bağlı istihdamın arttırılması amaçlanmaktadır.

İLÇE MERKEZİNDEN AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNE ULAŞIMIN GÜÇLENDİRİLMESİ

İlçemize bağlı Büyükeceli Mahallesinde bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilçe merkezimiz arasındaki yolun, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ve belediyemizin ortak çalışması ile güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ ÇALIŞANLARI İÇİN KONAKLAMA/SOYAL TESİSLERİNİN İNŞAASI

İlçemiz sınırlarında kurulması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışan işçilerin konaklamasını ve çalışma alanlarına ulaşımın kolaylaşması amacıyla belediyemizce içerisinde sosyal tesislerin de bulunduğu konaklama alanlarının ilçemiz sınırlarında inşa edilmesi amaçlanmaktadır.

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

İlçemizdeki tarımsal faaliyeti yapılan ürünlerin hasat döneminde mevsimlik olarak ilçemize çalışmaya gelen işçilerin konaklayabileceği, ayrı tuvalet, ayrı banyo ve sosyal alanların bulunacağı “İŞÇİ KONAKLAMA MERKEZLERİ” nin inşa edilmesi amaçlanmaktadır.

GÜLNARIMIZDA YER ALAN ÜNİVERSİTEMİZDE YENİ BÖLÜMLERİN AÇILMASI İÇİN İLGİLİ KİŞİ VE KURUMLARLA TEMASLARIN SAĞLANMASI

İlçemizde yer alan üniversitemize özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali faaliyetleri kapsamında orada çalışabilecek kalifiye çalışan istihdamını öngören yeni bölümlerin açılması için çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

İLÇEMİZDE ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN UYGUN STANDARTLARDA KONAKLAMA MERKEZLERİNİN KURULMASI

İlçemizde öğrenim gören öğrencilerin yurt ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla, ev standartlarına ortak sosyalleşme ve kullanım alanlarının bulunduğu fakat özel kullanım alanlarının yoğunluk verildiği “GÜLNAR BELEDİYESİ ÖĞRENCİ KONAKLAMA MERKEZİ” nin inşa edilmesi amaçlanmaktadır.

ROBOTİK KODLAMA KURS MERKEZLERİNİN AÇILMASI

İlçemiz Merkez ve Köylerdeki gençlerin ülkemiz endüstriyel faaliyetlerine katkı sağlayan gelişimlerde etkin rol alabilmesinin başlangıcı olabilmek adına; robotik programlama dilleri kullanarak basit kodların yazılmasını içeren kurs merkezlerinin açılması ve bu kurs merkezlerine katılım sağlayan gençlerimizin ulaşım ve diğer giderlerinin belediyemizce sağlanması amaçlanmaktadır.

İLÇEMİZİN İÇME SUYU VE TARIMSAL SULAMA SUYU SORUNLARININ ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi ile temaslarda bulunularak ilçemize bağlı köylerdeki içme suyu problemlerinin çözülmesi adına çalışmalar yapılması  ve tarımsal sulama faaliyetleri için Yassıbağ Göletinin tarıma kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında tarımsal sulamaya uygun litre ve metreküp suya ulaşıldığında elde edilen tarımsal sulama suyunun ortak bir çalışma ile kurulacak sulama boru hatlarına taşınması ve tarım sahalarına iletilmesi amaçlanmaktadır.

İLÇEMİZİN BÜTÜN MAHALLERİNDE KANALİZASYON VE ALTYAPI ÇALIŞMALARININ YAPILMASI

İlçemizin Kanalizasyon altyapısının belli bir plan ve proje dahilinde ilgili kişi kurumlarla yapılacak protokol dahilinde geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Pazar yerinde yer alan derenin ıslahının tamamlanması amaçlanmaktadır.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMALAR YAPILMASI

Gülnar’ımızın her mahallesine taziye yerlerinin kurulması, Kullanılmayan atıl durumdaki kö/mahalle okullarının Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak protokol çerçevesinde köy konağı/aşevine dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Başarılı olan öğrenciler ödüllendirilmesi, İlçemizde görev yapan öğretmenlere yönelik çalışmalar yapılarak öğretmenlerimizin ilçemizde uzun süre kalması teşvik edilecek olup, okullarda yer alan kütüphanelerin zenginleştirilmesi, kütüphanesi olmayan okullara kütüphane açılması amaçlanmaktadır.

Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara “GIDA KART” uygulaması ile destek sağlanması amaçlanmaktadır.

İLÇEMİZİN İMARININ GELİŞTİLEREK KENTSEL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN SAĞLANMASI

İlçemizde halkımızın rahatça oturup dinlenebileceği aile çay bahçesi, Fıskıyeli şehir  Meydanı vb. çalışmalar hedeflenmektedir. Gülnar’ımız yakışır pasaj şeklinde kapalı Pazar yeri yapılması amaçlanmaktadır. Saray Mahallesi – Akdeniz mahallesi arasında yer alan dere üzerinden yürüyüş yolu yapılması amaçlanmaktadır.

TARİHİ VE DOĞAL TURİZM ALANLARININ  TANITIMININ  SAĞLANMASI

İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Meydancık Kalesi, Güldürgü Kanyonu, Gezende Kanyonu, Katran Ormanları vb. tarihi ve doğal alanları tanıtımı, çevre düzenlemesi yapılarak yaz ve kış turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

31 Mart 2024 tarihinde Yeniden Refah Partisine destek vermeye davet ediyor.Hayırlı Ramazanlar diliyorum.

Mersin HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gulnarcity.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.